Vergoeding
Met een verwijzing van uw (huis)arts of specialist, vergoedt de basisverzekering van uw zorgverzekeraar 3 behandeluren per jaar. Onder deze behandeluren valt zowel het directe contact met u (op het spreekuur), als het telefonisch of mailcontact en het individuele dieetvoorschrift. Dit komt neer op ongeveer 4 - 6 consulten per jaar.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer uren dieetbehandeling. In welke mate uw zorgverzekering de kosten dekt kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico bij de zorgverzekering. Het eigen risico voor 2022 is vastgesteld op 385 euro per jaar. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Tarieven
Ik hanteer het tarief dat met uw zorgverzekering afgesproken is. Indien u begeleiding wilt die buiten de vergoeding valt, dan is het tarief daarvoor €17,50 euro per kwartier.

Soort consultTijdsduur gesprekTarief
Eerste consult: gesprek + individueel dieetvoorschrift via de mail 50 min € 105,-
Vervolgconsult + mail 25 min € 35.-
Weegmoment + mail 10 min € 17,50
Telefonisch/mail consult per 15 min € 17,50
Toeslag huisbezoek   € 30,-
*Niet nagekomen afspraak   € 30,-

* Binnen 24 uur afzeggen
Bent u verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dient u deze afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Meldt u een afspraak niet op tijd af, dan ben ik genoodzaakt de kosten van het betreffende consult in rekening te brengen. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Dietistenpraktijk Marije van Dun, Rijen - T. 06 - 482 530 05