a
Diëtistenpraktijk Marije van Dun heeft 3 locaties, waarvan 2 locaties in Rijen en 1 locatie in Dorst. Bij het maken van een afspraak kan je altijd je voorkeur van locatie opgeven.
zaterdag en zondag: Gesloten

Laatste nieuws

Title Image
Home  /  Tarieven

Tarieven en vergoeding

Contracten

De praktijk is aangesloten bij Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). De diëtisten werkzaam bij Diëtistenpraktijk Marije van Dun zijn paramedisch geschoold en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wij hebben met alle zorgverzekeraars uit de omgeving een contract afgesloten. Mocht u er eentje missen laat het ons dan weten.

Vergoeding

Met een verwijzing van uw (huis)arts of via DTD (directe toegankelijkheid diëtist d.w.z. u kunt zonder verwijzing komen), vergoedt de basisverzekering van uw zorgverzekeraar 3 behandeluren per jaar. Onder deze behandeluren valt zowel het directe contact met u (op het spreekuur), als het telefonisch of mailcontact en het individuele dieetvoorschrift. Dit komt neer op ongeveer 4 – 6 consulten per jaar.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer uren dieetbehandeling. In welke mate uw zorgverzekering de kosten dekt kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico bij de zorgverzekering. Het eigen risico voor 2022/2023 is vastgesteld op 385 euro per jaar. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Tarieven
Ik hanteer het tarief dat met uw zorgverzekering afgesproken is. Indien u begeleiding wilt die buiten de vergoeding valt, dan is het tarief daarvoor €17,50 euro per kwartier.

 • Eerste consult
 • 105
  50 minuten
  • Gesprek
  • Individueel dieetvoorschrift per mail
 • Vervolgconsult
 • 35
  25 minuten
  • Vervolgconsult
  • verslag per mail
 • Vervolgconsult
 • 17,50
  10 minuten
  • Vervolgconsult
  • verslag per mail
 • Consult (telefoon/mail)
 • 17,50
  per 15 minuten
  • Consult per telefoon of mail

Toeslag huisbezoek: € 30,-
*Niet nagekomen afspraak: € 30

* Binnen 24 uur afzeggen
Bent u verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dient u deze afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Meldt u een afspraak niet op tijd af, dan ben ik genoodzaakt de kosten van het betreffende consult in rekening te brengen. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken